วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 กศน.ตำบลนาราชควาย จัดอบรมโครงการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

การทำน้ำยาล้างจาน
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บ้านหนังสือชุมชน"

กศน. ตำบลนาราชควาย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บ้านหนังสือชุมชน" ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยให้บริการสื่อ หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ และมีการหมุนเวียนสื่อทุกสัปดาห์ให้ตามความต้องการของชุมชน สถานที่มีความเหมะสม (ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562)

https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59787265_2272704592814159_4145700900242980864_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmN4jYQ4uCtoc35qLRtOWeC9aa5ZxsSaj9Yl-J-GoPPC2lIrIuLIxGKbcpUtZJZ_-qbsmXTBFABSl7lZRF5-Eod&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&oh=d615275672b9d6e9b5eb781ecdc44e6b&oe=5D9CAEAF

https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59652978_2272704582814160_6011561390865645568_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmErrOlNhL5MLJJcDz8maYtneEYa7guRh86n4c8T-AzibNOLztKYnsEp8YdsXMI7lqzb-BZFg_4SSKguKWDEnIC&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&oh=3fab5db142b74654b4d22bee02397f35&oe=5D8E1C2E